Skip to content
Technicko-provozní informační systém (TPIS) EMA+

Technicko-provozní informační systém (TPIS) EMA+

Oborové řešení pro podporu řízení technicko-provozní oblasti v rámci zdravotnických zařízení. 

Co není měřitelné,
není řiditelné.

Technicko-provozní informační systém EMA+ a její klíčové funkce

Správa budov

Pasport a hierarchie ploch a vybavení, provozní kniha objektů, výkresy a mapové podklady, fotky, souhrnné informace.

Žádankový systém

Přehled a stav požadavků, work-flow jejich přidělení a řešení, barevné vizualizace stavů a notifikace, stanovení priorit a termínů, přiřazování nákladů, přehledy a grafy.

Správa ZP

Správa technické evidence zdravotnických prostředků podle platné legislativy, průkaznost plnění zákonných povinností ve vztahu k MZ a SUKL, klasifikace dle číselníků ÚZIS, CPV, GMDN.

Dokumentace

Přehled a správa všech dokumentů na jednom místě, rychlý přístup na dokumenty objektu, přehledné třídění dle druhů.

Opakované činnosti

Evidence termínů a lhůt revizních a servisních intervalů, prohlídek a kontrol instalovaných zařízení a technologií.

Kalendář

Přehledné zobrazení opakovaných a jednorázových činností v časových souvislostech.

Analýzy a přehledy

Detailní pohledy na provozní náklady, vývoj hodnot KPI, přehledy stavu žádanek dle typů v čase, individualizované dashboardy.

Další řešení pro efektivní online správu a řízení nemovitostí

Energetický management

Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všechy druhů energií za účelem jejich efektivního řízení.

Správa a řízení nájemních vztahů

Jednoduchý nástroj pro efektivní online správu a řízení nájemních vztahů v rámci komerčních i bytových portfolií.

Facility management

Komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení majetku prostřednictvím efektivního cloudového řešení. Poskytuje data o majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Řízení údržby

Komplexní nástroj pro online údržbu strojů i zařízení a efektivní řízení prací na dálku i odkudkoliv.

Oborové řešení

Smart City

Oborové řešení pro podporu řízení chytrých měst oblasti řízení veřejného osvětlení.

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
+420 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
info@tescosw.cz
www.tescosw.cz